fbpx

บทความ

งบประมาณรัฐปี 67

ข้อมูลงบประมาณปี 2567 กระทรวงไหนมีโครงการอะไร รู้หมดในที่เดียว

ในเดือนเมษายนนี้ รัฐบาลกำลังจะประกาศพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐได้ ในช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจสามารถวางแผนสร้างรายได้จากการประมูลง …

TC&E รีวิวการใช้งาน G-LEAD คว้าประมูลงานไฟฟ้าภาครัฐได้ 600 ล้านบาท

คุณสหพรรณ พุฒศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธนพล ก่อสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า จำกัด หรือ (TC&E) ได้ใช้แพลตฟอร์มรวมข้อมูลงานประมูลภาครัฐ G-Lead เป็นเครื่องมือสำคัญในการคว้างานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ได้ถึง 4 …

กลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้าง

5 แนวทางวางกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างด้วยข้อมูลจาก G-LEAD

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องพิจารณาความสำคัญของการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การตัดสินใจ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งที่ช่วยสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้  โ …

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพรวมการจัดทำราคากลางของงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างภาครัฐเป็นหนึ่งในโครงการที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ต้องมีการจัดทำราคากลาง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของ ราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง …

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

10 โครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดปี 2566

1. บริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี หน่วยจัดซื้อ : การประปาส่วนภูมิภาค งบประมาณ 12,453.13 ล้านบาท 2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเก …

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เรื่องที่ผู้เข้าประมูลต้องรู้ 

งบประมาณรายจ่าย คือ จำนวนเงินที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานรัฐสามารถบริหารจัดการ …