บทความ

e-bidding

5 ขั้นตอน การเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding

การประมูลงานภาครัฐในประเภท e-Bidding เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมประมูลจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐ โดยรูปแบบการประมูลออนไลน์นี้มีขั้นตอน และข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูล ซึ่งงานปร …

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

8 วิธีสร้างกำไร ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

แนะนำ 8 แนวทางการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณสามารถทำกำไรและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง

รู้จักกับ 4 ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลเข้าร่วมและเสนอราคาหรือข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-GP (Electronic Government Procurement) เป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมและก้าวไปสู่ระบบออนไลน์ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความสะดวกสบายท …

รีวิว G-Lead

Vithita Animations รีวิวการใช้งาน G-LEAD ในการหางานประมูลของภาครัฐ

ธุรกิจออกแบบการ์ตูนแอนิเมชันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญในวงการบันเทิงทั้งในรูปแบบการ์ตูนทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งบนโลกออนไลน์ และหนึ่งในบริษัทที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนานคือ Vithita Animations ที่เปิดธุรกิจนี้มากว่า 22 ปี ใน …

วิจารณ์ร่าง TOR

การวิจารณ์ร่าง TOR ขั้นตอนที่ต้องรู้ สำหรับผู้ติดตามงานประมูลภาครัฐ

การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP คือกระบวนการเพื่อส่งคำร้องแก้ไขรายละเอียด เอกสารที่กำหนดขอบเขตของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง (TOR – Term of Reference) เป็นกระบวนการที่ให้โอกาสแก่ผู้สนใจเข้าประมูลให้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หร …

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุล (Financial Statements) คือ รายงานทางการเงินที่สำคัญในการบอกสถานะการเงินขององค์กรหรือธุรกิจในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งดำเนินการโดยนักบัญชีในองค์กร หรือสำนักงานบัญชีที่ว่าจ้างในการทำหน้าที่ปิดงบการเงิน ง …