บทความ

G-LEAD ประมูลงานภาครัฐ

รู้ทันการประมูลงานภาครัฐก่อนใคร สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วย G-LEAD

รู้ทันทุกการประมูลงานภาครัฐ สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้หลักล้านด้วย G-LEAD

การตรวจสอบบัญชี

3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทางบัญชีขององค์กรหรือบุคคล กระบวนการนี้มุ่งเน้นในการตรวจสอบว่ารายการต่างๆ ที่ได้มีการบันทึกไว้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย ส่วนใหญ่แล้ว การตรว …

RPA คืออะไร

RPA คืออะไร ช่วยงานของนักบัญชีอย่างไรบ้าง

RPA ย่อมาจาก (Robotic Process Automation) คือ เทคโนโลยีการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่มีรูปแบบซ้ำๆ มีกฎเกณฑ์ชัดเจน หรือมีปริมาณมาก เช่น งานบัญชี การเงิน การสื่อสารลูกค้า การจัดการทรัพยากรบุคคล การผลิต การตลาด …

เทคโนโลยีทางการบัญชี

StatmentPro และ RPA ผสานเทคโนโลยีใหม่ทางการบัญชี ที่ธุรกิจเข้าถึงได้

RPA (Robotic Process Automation) คือ เทคโนโลยีการสร้างซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อทำงานที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยมนุษย์ทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดข้อผิด …

เทคโนโลยี AI

เทคโนโลยี AI StatementPro ช่วยให้งานบัญชีเสร็จเร็วขึ้นได้อย่างไร

บทบาทของ AI ที่จะช่วยให้ธุรกิจทำงานแบบดิจิทัล ปัจจุบันเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้ทำงานในรูปแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการประมวลผลข้อมูล ที่ AI สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วและแม …

นิติบุคคลอาคารชุด

ผู้ช่วยนิติบุคคลอาคารชุด-คอนโด ให้จบงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายไว ด้วย Statement Pro

นิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติคอนโดมิเนียม (Condominium Juristic Person) คือ กลุ่มคนในนามบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างให้มาดูแลดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยนิติบุคคลจะมีหน้าที่รับคำร้องเรียนจากลูกบ้าน แจ้งข่าวสารของโครงการให้ลูกบ้านทรา …