fbpx

บทความ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เรื่องที่ผู้เข้าประมูลต้องรู้ 

งบประมาณรายจ่าย คือ จำนวนเงินที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานรัฐสามารถบริหารจัดการ …

ผู้ชนะประมูล

G-LEAD ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณขายสินค้ากับผู้ชนะประมูลภาครัฐได้อย่างไร

การประมูลงานภาครัฐถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กับทางภาครัฐอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งงบประมาณในการเปิดประมูลงานในโครงการภาครัฐนั้นสูงถึงหลักแสนล้านบาทต่อปี รวมถึงยังมีประเภทของงานจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย ทำให้การประมูลงานกับทางภาค …

สรุปมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปอันดับจังหวัดที่มีมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 2023

อัปเดต 10 อันดับจังหวัดที่มีมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสูงที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2566 อันดับ 10 อุดรธานี มูลค่าโครงการ 5,882.71 ล้านบาท อันดับ 9 ปทุมธานี มูลค่าโครงการ 6,109.06 ล้านบาท อันดับ 8 อุบลราชธานี มูลค่าโครงการ 8,178.62 ล้านบาท อ …

e-bidding

5 ขั้นตอน การเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding

การประมูลงานภาครัฐในประเภท e-Bidding เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมประมูลจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐ โดยรูปแบบการประมูลออนไลน์นี้มีขั้นตอน และข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูล ซึ่งงานปร …

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

8 วิธีสร้างกำไร ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

แนะนำ 8 แนวทางการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณสามารถทำกำไรและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง

รู้จักกับ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลเข้าร่วมและเสนอราคาหรือข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-GP (Electronic Government Procurement) เป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมและก้าวไปสู่ระบบออนไลน์ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความสะดวกสบายท …