fbpx

AI บัญชี กับโปรแกรมบัญชี สำคัญต่องานบัญชีอย่างไร

AI กับโปรแกรมบัญชี

AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการจดจำ เรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ทั้งในรูปแบบข้อความ เสียงพูด หรือการแปลภาษา สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล เพื่อช่วยคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงานต่างๆ ให้แก่มนุษย์ได้

ปัจจุบัน การใช้ AI ในสายงานบัญชีเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยจัดการงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ หรือลดเวลาการทำงานของนักบัญชี โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลบัญชี หรือการกระทบยอดธนาคาร ซึ่งต้องอาศัยนักบัญชีในการคีย์ข้อมูลหรือการตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆ ก็สามารถใช้เทคโนโลยี AI ช่วยเก็บข้อมูล Bank Statement จากธนาคารให้อัตโนมัติ พร้อมสรุปข้อมูลการเดินบัญชี หรือการเก็บข้อมูลการซื้อขายในองค์กรได้ ธุรกิจองค์กรหรือนักบัญชีหลายรายจึงเริ่มมองหาระบบ AI มาใช้ควบคู่กับโปรแกรมบัญชี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำของงานปิดบัญชี และลดความผิดพลาดในการทำงานกับข้อมูล

AI กับโปรแกรมบัญชีแตกต่างกันอย่างไร

AI และโปรแกรมบัญชี เป็นเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถใช้ในการทำงานด้านบัญชีได้ทั้งคู่ โดย

AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักร (machine) เรียนรู้จากข้อมูล และการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับมนุษย์ได้ ซึ่งในงานบัญชี AI สามารถช่วยสรุปข้อมูลทางบัญชีที่มีจำนวนมากๆ ให้อัตโนมัติได้ เช่น สรุปรายการเดินบัญชีจากธนาคารหลายแห่งมารวมไว้ให้ในที่เดียว สามารถแปลงข้อมูลจากไฟล์ภาพเอกสารบิลหรือใบแจ้งหนี้มาเป็นข้อความให้อัตโนมัติ หรือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีขั้นสูง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินเชิงลึกยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจำนวนมากแบบเรียลไทม์ ช่วยตรวจจับความผิดปกติจากข้อมูล เช่น ระบุประเภทการทำรายการทางการเงิน หรือ transaction ที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ฉ้อโกง หรือคาดการณ์ตัวเลขจากข้อมูลที่มี เพื่อช่วยในการประมาณการทางบัญชี ทำให้การตรวจสอบบัญชีทำได้ง่ายขึ้น


ในขณะที่ โปรแกรมบัญชี เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจและนักบัญชีจัดทำบัญชีพื้นฐานอัตโนมัติ เช่น การออกเอกสารซื้อ–ขาย การบันทึกบัญชีสมุดรายวัน 5 เล่ม การเตรียมเอกสารภาษี การจ่ายเงินเดือน หรือการจัดทำรายงานงบการเงิน ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักบัญชีและธุรกิจมีกระบวนการทำบัญชีที่ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น โดยที่ความสามารถของโปรแกรมบัญชีจะถูกจำกัดตามฟังก์ชั่นที่มีของแต่ละโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน

ประโยชน์ของการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในโปรแกรมบัญชี

การนำเอาเทคโนโลยี AI มาปรับใช้คู่กับโปรแกรมบัญชีช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชีได้ โดย AI สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการบัญชีและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานบัญชีได้หลายด้านคือ

ลดการรอคอยข้อมูลการเงิน

กว่าที่นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีจะบันทึกบัญชีได้สมบูรณ์ต้องรอข้อมูลจากหลายภาคส่วน เช่น ใบกำกับภาษี บิลใบเสร็จ หรือรออัพเดต Statement จากธนาคารเพื่อทำการเช็กยอดให้ตรงกัน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลานานมาก จึงต้องมีโปรแกรมออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำเอกสาร และนักบัญชีก็สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลในระบบเดียวกันเพื่อตรวจสอบบัญชีไปพร้อมกันได้

การใช้ StatemantPro โดยการนำ AI มาช่วยดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากธนาคาร ก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบบัญชีของนักบัญชีได้อีกทาง โดยมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดเวลาการทำงานของนักบัญชีโดยเฉพาะ คือ

  • สรุปรายการเดินบัญชีทุก Transaction ทุกรูปแบบของสมุดบัญชีแบบอัตโนมัติ
  • สรุปรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
  • ดึงรายการเดินบัญชีจากหลายธนาคารและนำมาปรับให้เป็นเทมเพลตเดียวกัน พร้อมให้นำเข้าโปรแกรมบัญชีเพื่อทำงานต่อได้รวดเร็วขึ้น
  • สรุปข้อมูลใบแจ้งยอดชำระเงินนำส่งข้อมูลรายวันในรูปแบบไฟล์ .csv .xml และ .pdf ในช่องทาง E-Mail และ LINE

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI StatementPro ได้ที่นี่

ลดความผิดพลาดของนักบัญชี

AI ช่วยในการวิเคราะห์การเงิน และช่วยเตรียมข้อมูลเพื่อการบัญชี เช่น การรวบรวมข้อมูลจากรายการเดินบัญชีเพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การกำหนดงบประมาณ การสร้างรายงานการเงิน โดยเฉพาะข้อมูลจากธนาคารที่มาจากหลายแหล่ง ที่อาจสร้างความสับสนให้นักบัญชีเวลาตรวจสอบข้อมูล การใช้ StatementPro สามารถช่วยดึงข้อมูลจากหลายธนาคารที่รูปแบบสมุดบัญชีแตกต่างกันเพื่อปรับเป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยลดข้อผิดพลาดให้นักบัญชี และเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบบัญชีได้

ประหยัดเวลาของนักบัญชี

AI ช่วยลดเวลาในการป้อนข้อมูลเอง และตรวจสอบบัญชี ทำให้สรุปบัญชีรายวันได้เร็วขึ้น รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกรอกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลบัญชี เพิ่มเวลาให้นักบัญชีได้ทำงานในส่วนที่สำคัญกว่า เช่น การจัดเตรียมรายงานทางการเงิน วางแผนวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การกำหนดงบประมาณ หรืองานในส่วนที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านบัญชีอื่นๆ ได้ เพื่อให้ธุรกิจมีข้อมูลที่ทันต่อการตัดสินใจ และการแข่งขัน

AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงานบัญชีได้มากมาย และสามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมบัญชี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักบัญชีได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัลยุคใหม่ 


สนใจใช้เทคโนโลยี AI เพื่องานบัญชี ช่วยดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากหลายธนาคาร เตรียมพร้อมกระทบยอด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ StatementPro