fbpx

Uncategorized

THAI SME-GP ช่องทางเพิ่มโอกาส SME ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การประมูลภาครัฐเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเตรียมตัวสำหรับการประมูลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาดประมูลภาครัฐ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ SME ควรทำความรู้จักคือ “THAI SME-GP”

THAI SME-GP ช่องทางเพิ่มโอกาส SME ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Read More »