fbpx

AI StatementPro เสริมทัพระบบบัญชีดิจิทัลของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไร

เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต และการทำงานของมนุษย์ในปัจจุบันไปอีกขั้น โดย AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานในทุกสาขาของอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าอีกหนึ่งสายอาชีพที่ AI มีบทบาทสำคัญอย่างมากนั่นก็คือ สายงานบัญชี ซึ่ง AI ยังมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบบัญชีดิจิทัลอย่างปฏิเสธไม่ได้

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการบัญชีโดยเฉพาะการนำมาใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมบัญชี โดยปัจจุบันระบบบัญชีดิจิทัลยุคใหม่สามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจในหลายๆ ด้าน เพื่อยกระดับวงการบัญชีและธุรกิจเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว แล้วระบบปัญญาประดิษฐ์ AI StatementPro มีบทบาทสำคัญทั้งต่อระบบบัญชีดิจิทัลและการทำงานในภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาหาคำตอบกันเลย

1.ระบบบัญชีดิจิทัลกับการจัดการข้อมูลบัญชี

AI StatementPro คือเอไอที่ช่วยในการจัดการข้อมูลบัญชีโดยการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี รวมถึงสรุปข้อมูลรายการเดินบัญชี (Bank Statement) จำนวนมาก สามารถดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากหลายธนาคาร ทั้งรายการเดินบัญชีรายวันและรายการเดินบัญชีย้อนหลังในระยะเวลาเพียง 3 นาที ช่วยให้นักบัญชีสามารถติดตามและตรวจสอบยอดจากธนาคาร เพื่อสรุปบัญชีได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้นักบัญชีไปอีกขั้น

2.ระบบบัญชีดิจิทัลกับการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

เทคโนโลยี AI ช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์และจัดการกับข้อมูลบัญชีและข้อมูลกระแสเงินสดเพื่อช่วยในการตัดสินใจต่างๆ เช่น การนำไปใช้ติดตามการชำระหนี้ การวางแผนการผลิต การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ข้อมูลเหล่านี้ยังช่วยให้การวางแผนทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อรับมือกับธุรกิจยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว

3.ระบบบัญชีดิจิทัลกับการตรวจสอบบัญชี

เทคโนโลยี AI หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยในการตรวจสอบบัญชีโดยการประมวลผลข้อมูลการเงินที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเดินบัญชีได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาในการตรวจสอบเทียบกับเอกสาร การกระทบยอด การทำ Audit ตรวจสอบบัญชี รวมถึงงานเอกสารอื่นๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลรายการเดินบัญชี การจัดเก็บข้อมูลรายการเดินบัญชีย้อนหลัง การคำนวณภาษีซื้อ-ภาษีขาย การจัดเตรียมรายงานทางบัญชี รวมไปถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า

4. ระบบบัญชีดิจิทัลช่วยประหยัดเวลาในการทำงานบัญชี

การใช้ AI ในงานบัญชีช่วยลดเวลาในการทำงานของนักบัญชี โดยการใช้เทคโนโลยี AI StatementPro ระบบบัญชีดิจิทัลยุคใหม่ทำงานในส่วนที่มีปริมาณมากและซ้ำซ้อน เช่น การเก็บข้อมูลรายการเดินบัญชีแบบรายวัน, การรวบรวมข้อมูล Bank Statement และ Bill Payment จากหลากหลายธนาคาร รวมถึงการจัดการรูปแบบ Template ของแต่ละธนาคารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยให้การทำงานบัญชีง่ายและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ทำให้นักบัญชีมีเวลาไปโฟกัสงานในส่วนอื่นที่ซับซ้อนมากขึ้น อย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้ตรงจุด

5. ระบบบัญชีดิจิทัลช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้เทคโนโลยี AI สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีและการใช้จ่ายของธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาหาวิธีการปรับปรุงการใช้จ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร รวมถึง AI StatementPro นั้นเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักบัญชีที่พร้อมใช้งานผ่านระบบ Cloud เพียงแค่ล็อคอินก็พร้อมเข้าใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเริ่มต้นเพียง 799.-/เดือน อีกทั้งยังสามารถเป็นส่วนเสริมให้กับโปรแกรมบัญชีที่คุณใช้อยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบัญชีให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยงานที่จะทำให้มนุษย์ทำงานได้ง่าย แม่นยำ และรวดเร็ว โดยเฉพาะงานบัญชีที่ต้องใช้ความละเอียดสูง และมีความซ้ำซ้อนอยู่มาก เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีและการเงิน เทคโนโลยี AI StatementPro สามารถช่วยให้งานบัญชีที่มีจำนวนมากและซ้ำซ้อนเสร็จได้รวดเร็วขึ้นภายใน 3 นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งานบัญชีได้เที่ยงตรง แม่นยำ ยกระดับระบบบัญชีดิจิทัลเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตรับมือกับคู่แข่งได้อย่างไร้ช่องโหว่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Email : [email protected]
Line : @lightworkai