fbpx

สรุปอันดับจังหวัดที่มีมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 2023

สรุปมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

อัปเดต 10 อันดับจังหวัดที่มีมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสูงที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2566

อันดับ 10 อุดรธานี

มูลค่าโครงการ 5,882.71 ล้านบาท

อันดับ 9 ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ 6,109.06 ล้านบาท

อันดับ 8 อุบลราชธานี

มูลค่าโครงการ 8,178.62 ล้านบาท

อันดับ 7 ชลบุรี

มูลค่าโครงการ 8,617.52 ล้านบาท

อันดับ 6 ขอนแก่น

มูลค่าโครงการ 10,403.95 ล้านบาท

อันดับ 5 สงขลา

มูลค่าโครงการ 10,994.05 ล้านบาท

อันดับ 4 นนทบุรี

มูลค่าโครงการ 11,007.05 ล้านบาท

อันดับ 3 เชียงใหม่

มูลค่าโครงการ 12,062.51 ล้านบาท

อันดับ 2 นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ 12,702.22 ล้านบาท

อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร

มูลค่าโครงการ 147,973.95 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจากระบบข้อมูลใช้จ่ายภาครัฐ