fbpx

8 วิธีสร้างกำไร ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นการดำเนินการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคาร โครงสร้าง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ต้องใช้กระบวนการก่อสร้างและพัฒนาของวิศวกรรมก่อสร้าง เช่น บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน สถานที่ท่องเที่ยว สะพาน ท่าเรือ ถนน ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยมีความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามสัญญาที่กำหนดไว้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบในการจัดการทั้งด้านการวางแผนโครงการ การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การจัดทีมงานและแรงงาน การดำเนินงานในกระบวนการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างซึ่งมีมูลค่าสูงมาก ด้วยภาระหน้าที่ที่มากมายเช่นนี้ ผู้รับเหมาจึงต้องมีความรับผิดชอบสูงในการบริหารโครงการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา ตลอดจนการสร้างผลงานที่มีคุณภาพตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 

จากงานวิจัยกรุงศรีถึงแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมของธุรกิจรับเหมา ในปี 2565-2567 รายได้ของกลุ่มผู้รับเหมาที่เน้นโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 82% ในขณะที่ผู้รับเหมา SMEs สามารถรับงานภาครัฐในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractors) ส่วนงานภาคเอกชนกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่และรายกลางที่รับงานโครงการ Mixed-use จะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้รับเหมาที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรือมองหาโอกาสที่จะทำธุรกิจนี้ จึงต้องมีแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้ดี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงและการแข่งขันสูง Lightwork ขอแนะนำ 8 แนวทางการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณสามารถทำกำไรและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า และการหาโอกาสใหม่ทางการค้ากับภาครัฐ

การค้นหาคู่ค้าและผู้รับจ้างที่น่าเชื่อถือและมีความสามารถเป็นสิ่งสำคัญในการทำกำไรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คุณควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและผู้รับจ้างที่มีการทำงานร่วมกันเป็นเวลานาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างโครงการความร่วมมือระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับโครงการใหม่ๆ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาด โดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางธุรกิจกับทางภาครัฐด้วยวิธีการยื่นประมูลงานจากทางภาครัฐที่มีงบประมาณมากถึงหลักพันล้านต่อปี ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเพิ่มรายได้หลักล้านให้กับธุรกิจ 
โดยการประมูลงานจากทางภาครัฐสามารถยื่นประมูลงานกับทางภาครัฐโดยตรง หรือสามารถใช้แพลตฟอร์ม G-LEAD เพื่อช่วยค้นหางานประมูลจากทางภาครัฐที่ตรงกับธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น พร้อมฟีเจอร์ช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของงานประมูลภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อโครงการ งบประมาณ รายชื่อผู้ชนะ ไฟล์เอกสารประกอบ (BOQ) ฯลฯ พร้อมอัพเดตข้อมูลแบบรายวัน รู้ทันทุกงานประมูลภาครัฐ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กับภาครัฐ รวมถึงเปิดโอกาสในการขายสินค้าให้กับผู้ที่ชนะการประมูล

8 วิธีสร้างกำไร ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การตลาดและการโฆษณา 

การตลาดและการโฆษณาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสทำกำไรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และบล็อก เพื่อให้ลูกค้าเฝ้าสังเกตและทำความรู้จักกับธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น

การปรับตัวตามแนวโน้มและนวัตกรรม

ตลาดก่อสร้างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณควรตระหนักเสมอถึงแนวโน้มและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการ อย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีสร้างแบบจำลอง หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยลดต้นทุนแรงงาน เมื่อคุณเป็นผู้นำทางนวัตกรรม จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นและโอกาสในการทำกำไรในตลาดก่อสร้าง ซึ่งแพลตฟอร์ม G-LEAD เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้หลักล้านในการเข้าประมูลงานภาครัฐ

การควบคุมต้นทุนและประสบการณ์ทางธุรกิจ

หากบริหารจัดการเงินไม่ดี ต้องหมุนเงินบ่อย ใช้เงินปะปนกัน ยิ่งทำก็ยิ่งหากำไรไม่เจอ แสดงว่าการจัดการบัญชีและเครดิตการเงินมีปัญหา เช่น ไม่ได้แยกบัญชีธุรกิจออกจากบัญชีส่วนตัว และไม่ได้แยกบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแต่ละโครงการ ทำให้ต้องหมุนเงินตลอดจนเกิดความเสียหายมาก จึงควรหาแนวทางในการวางแผนระบบบัญชีที่ถูกต้องตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ

การบริหารสินทรัพย์และการลงทุน

การบริหารสินทรัพย์และการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำกำไรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับโครงการ การลงทุนในการพัฒนาทักษะและความรู้ของทีมงาน เพื่อให้มีความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น รวมถึงการลงทุนในการปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

การบริหารจัดการพนักงาน

หากมีจำนวนพนักงานมากเกินกว่างานที่สามารถหามาได้จะส่งผลให้สภาพคล่องของเงินหมุนเวียนมีปัญหา การบริหารคนหรือจ้างพนักงานตามจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนงานที่มีในแต่ละเดือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งถ้าหากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางอื่นๆ นอกเหนือจากพนักงานสามารถทำได้ เราสามารถจ้างบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาทำงานในส่วนนี้ โดยการจ้างแยกเป็นงานๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานแบบประจำ

การหาซัพพลายเออร์ที่ไว้ใจได้ เพื่อช่วยแนะนำวัสดุ

การมีซัพพลายเออร์ที่ดีสามารถเป็นที่ปรึกษาในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ พร้อมขายวัสดุให้เราในราคาที่เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างมาก เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการติดตั้งแตกต่างกันไป การหาซัพพลายเออร์จึงควรหาไว้สัก 2-3 ราย เพื่อทำการสำรวจราคา และขอคำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

วางแผนแนวทางการทำงาน

ควรวางแผนแนวทางการทำงานกับทีมงานอย่างรอบคอบ ศึกษาข้อควรระวังในแต่ละส่วนงานพร้อมสรุปแนวทางการทำงานอย่างละเอียด เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆ ไปตกลงกับผู้ว่าจ้างในขั้นตอนถัดไป เพื่อช่วยให้เราสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เช่น เมื่อเรารับงานมาแล้วแต่ไม่ได้วางแผน ทำให้งานนั้นๆ ต้องใช้คนมากขึ้น หรือใช้วัสดุมากขึ้นกว่าที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างไว้ตั้งแต่แรก ส่งผลให้เกิดปัญหากับลูกค้า รวมถึงต้นทุนสูงขึ้นไปด้วย

การรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ต้องติดต่อกลุ่มคนหลายกลุ่มและต้องวางแผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยลดภาระงาน และเข้าถึงโอกาสงานรับเหมาใหม่ๆ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ ลองให้เทคโนโลยี G-LEAD ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณในการเข้าถึงงานประมูลภาครัฐให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สนใจทดลองใช้งาน G-LEAD คลิก