fbpx

5 ข้อดีระบบ AI StatementPro ที่ทำให้งานบัญชีเสร็จเร็วขึ้น

เทคโนโลยี AI

บทบาทของ AI ที่จะช่วยให้ธุรกิจทำงานแบบดิจิทัล

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้ทำงานในรูปแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการประมวลผลข้อมูล ที่ AI สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญออกมา เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ให้ธุรกิจมีข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ AI ยังสามารถช่วยธุรกิจทำงานที่มีรูปแบบซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การประมวลผลเอกสาร การสแกนและจัดเก็บข้อมูล การตอบกลับอีเมล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่มีจำนวนมาก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดการผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเทคโนโลยี AI นี้สามารถนำมาปรับใช้กับสายงานได้หลากหลายสายงาน โดยในบทความนี้เราจะชวนมาสำรวจว่า เทคโนโลยี AI สามารถช่วยงานบัญชีให้เสร็จเร็วขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี AI ช่วยทำงานบัญชี

AI (Artificial Intelligence) ในงานบัญชี หมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีออโตเมชัน มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการทำบัญชี  AI สามารถที่จะช่วย วิเคราะห์และจัดการข้อมูล เช่น การประมาณการทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงิน การตรวจสอบการบัญชี การวิเคราะห์ภาพรวมการเงินขององค์กร ที่สำคัญ AI ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การจัดการงานบัญชีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง ช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในการดำเนินงานของนักบัญชีได้มากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการทำบัญชีในรูปแบบเก่า โดยเทคโนโลยี AI มีบทบาทในการแก้ปัญหางานด้านบัญชีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • บันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ เราสามารถใช้ AI ในการอ่านข้อมูลจากเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หรือรายงานทางการเงิน แล้วแปลงข้อมูลจากเอกสารให้อยู่ในรูปแบบเทกซ์ให้อัตโนมัติ โดยการใช้เทคโนโลยี OCR – Optical Character Recognition ซึ่งช่วยให้นักบัญชีไม่ต้องมาคีย์ข้อมูลจากเอกสารจำนวนมากเอง และลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยตนเอง ซึ่งในไทยก็มีโปรแกรมบัญชีหลายเจ้าที่เอา OCR มาใช้กันแล้ว
  • ประมวลผลใบแจ้งหนี้ ซอฟต์แวร์บางเจ้าสามารถใช้ AI ช่วยจับคู่ใบสั่งซื้อกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ช่วยนักบัญชีตรวจสอบเอกสาร อนุมัติหรือปฏิเสธใบแจ้งหนี้ก่อนลูกค้าการชำระเงิน ช่วยนักบัญชีประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชี
  • กระทบยอดบัญชี AI สามารถกระทบยอดรายการเดินบัญชีจากธนาคารกับข้อมูลบัญชีโดยอัตโนมัติ สามารถระบุความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยนักบัญชีประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดในกระบวนการกระทบยอดบัญชี
  • การประมาณการทางการเงิน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีในอดีต และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยนักบัญชีเปรียบเทียบข้อมูลของธุรกิจจากอดีตสู่ปัจจุบัน ในการประมาณการทางการเงิน ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดในอนาคตของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ทีมบัญชีวางแผนงบประมาณ และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น
  • การตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะสำนักงานบัญชีที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดใหญ่ และมีข้อมูลจำนวนมาก สามารถใช้เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน อ่านสัญญาทางการค้าและสรุปผลให้ นอกจากนี้ ในธุรกิจที่มีโกดังสินค้า ก็สามารถใช้โดรนช่วยตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังเมื่อต้องปิดบัญชีได้ เป็นต้น

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี AI ทำให้นักบัญชีสามารถเหลือเวลาไปโฟกัสงานที่สำคัญและซับซ้อนขึ้นได้ อย่างเช่น การวางแผนภาษี การวิเคราะห์งบการเงิน นักบัญชีจึงควรที่จะเข้าใจการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ และเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วย

StatementPro ช่วยให้จบงานบัญชีง่ายขึ้นอย่างไร

StatementPro เทคโนโลยี AI ผสานระบบ RPA สำหรับงานบัญชีโดยเฉพาะ หุ่นยนต์อัจฉริยะผู้ช่วยงานของนักบัญชีในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลรายการเดินบัญชีของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น โดย

ช่วยดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจำนวนมากภายใน3นาที

เทคโนโลยี AI StatementPro สามารถดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจำนวนมากมาจัดเก็บได้รวดเร็วภายใน 3 นาที โดยมีฟีเจอร์ให้เลือกทั้งการดึงรายการบัญชีแบบรายวัน และสามารถดึงรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง 100% หมดปัญหาบัญชีรายรับ-รายจ่าย คลาดเคลื่อน โดยจะแปลงข้อมูลรายการเดินบัญชีเป็นไฟล์ .pdf .xml หรือ .csv พร้อมนำส่งข้อมูลไปยังอีเมล พร้อมนำไปใช้งาน ให้การทำบัญชีรายวันเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

ช่วยปรับรูปแบบของข้อมูลจากหลายธนาคารเป็นรูปแบบเดียวกัน

สำหรับองค์กรที่มีจำนวนบัญชีธนาคารหลายบัญชี รูปแบบของข้อมูลบัญชีจะมีความแตกต่างกันซึ่งทำให้ยากต่อการจัดการข้อมูล โดย StatementPro สามารถจำแนกข้อมูลบัญชีได้ตามที่ต้องการ พร้อมปรับรูปแบบข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพให้งานบัญชีได้แม่นยำ และรวดเร็วขึ้นถึง 50%

ช่วยตรวจสอบข้อมูลและกระทบยอดได้เร็วขึ้น

ตรวจสอบยอด transaction ในวันที่ทำรายการ รายละเอียดรายการ เมื่อต้องเปรียบเทียบกับยอดที่มีการบันทึกไว้ในบัญชีได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความผิดพลาดของการบันทึกยอดผิด ช่วยให้การกระทบยอดรายการเดินบัญชีกับข้อมูลบัญชีที่ต้องใช้รายละเอียดสูง และซับซ้อนให้แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย StatementPro

ใช้งานง่ายผ่านระบบคลาวด์

สามารถใช้งานผ่านระบบคลาวด์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม และทีมงานคอยอัพเดตเมื่อทางธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจะถูกบันทึกอยู่บนระบบคลาวด์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง Microsoft Azure Key Vault ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบัญชี

ทดลองใช้งาน StatementPro ฟรี 14 วัน