fbpx

เรานำ RPA มาช่วยงานบัญชี ในราคาประหยัดกว่าได้อย่างไร

เทคโนโลยีทางการบัญชี

RPA (Robotic Process Automation) คือ เทคโนโลยีการสร้างซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อทำงานที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยมนุษย์ทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานมากขึ้น 

ระบบ RPA สามารถช่วยงานได้หลากหลาย ยกตัวอย่างในงานบัญชี สามารถใช้ RPA ช่วยประมวลผลข้อมูลทางการเงิน กระทบยอดบัญชี สร้างใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินและยอดค้างชำระ ในงานธุรกิจ RPA สามารถช่วยป้อนข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ เรียกดูข้อมูล ส่งอีเมลอัตโนมัติ  หรือในกระบวนการผลิต RPA สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งสินค้า การติดต่อลูกค้า การสร้างใบสั่งซื้อ เป็นต้น


แต่หลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางที่ยังไม่สามารถเข้าถึง RPA ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายปัจจัย ทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยี หรือในเรื่องต้นทุน ทำให้ Lightwork มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี StatementPro โดยนำเอาเทคโนโลยี AI ผสานกับ RPA (Robotic Process Automation) ให้หุ่นยนต์อัจฉริยะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในราคาไม่แพงได้ และมาช่วยทำงานบัญชีที่มีจำนวนมากและซ้ำซ้อนให้แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีทางการบัญชี

ทำไมธุรกิจถึงเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี RPA

ทุกวันนี้ เราต่างทราบดีถึงคุณประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจ แต่ยังมีธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถนำ RPA มาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้ จากการสำรวจของ Lighwork พบว่าธุรกิจนั้นมีข้อจำกัดหลักๆ ดังนี้

ราคาสูงถึงหลักแสนหลักล้าน

ราคาของ RPA รูปแบบเดิมที่มีราคาสูงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ค่า License ของ Robot ที่ต้องติดตั้งเป็นชุด ต้องซื้อหลาย License เรื่องความซับซ้อนของการใช้งาน ยิ่งระบบที่ซับซ้อนมาก ก็จะยิ่งมีราคาค่าพัฒนาสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้น ยังมีค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตัวเครื่องหรือ Virtual Machineรวมถึงค่าให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ RPA ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ทำให้การใช้งานระบบ RPA รูปแบบเดิมนั้นมีราคาสูงกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้ในงานบัญชีอย่างเห็นได้ชัด

ใช้เวลาในการสร้างระบบนานหลายเดือน

การสร้างระบบ RPA ในงานบัญชี อาจใช้เวลานาน เพราะมีขั้นตอนและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะเริ่มสร้างระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน, การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ, การทดสอบและปรับปรุงระบบ และการสอนฝึกผู้ใช้งาน หากทำขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลานานหลายเดือน เพราะต้องคำนึงถึงความซับซ้อนของกระบวนการ, การเชื่อมต่อระบบ, และการทดสอบระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปยังขั้นตอนของการนำระบบ RPA ไปใช้งานจริง ทำให้ผู้ใช้งานต้องรอนาน ไม่สามารถนำไปแบ่งเบาภาระงานได้ทันเวลา

ค่าใช้จ่ายบานปลาย

ระบบ RPA จำเป็นต้องสร้างระบบแบบ Customize เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กร ซึ่งการที่จะปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆ ของระบบให้เหมาะกับการใช้งานนั้นอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบจากฝั่งของระบบภายนอก เช่น จากฝั่งธนาคารทำให้ต้องปรับระบบใหม่ ซึ่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Change Request เพิ่มเติม

เทคโนโลยีทางการบัญชี

การประยุกต์ใช้ระบบ StatementPro กับ RPA เพื่อให้ธุรกิจเข้าถึงเทคโนโลยีทางการบัญชีได้

StatementPro เป็นเทคโนโลยี AI ผสานกับ RPA รูปแบบใหม่ที่สามารถช่วยดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีทั้งหมดในระบบได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ต้องเสียเวลาในการดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากหลายธนาคาร พร้อมกับรวมรูปแบบข้อมูลบัญชีจากหลายธนาคารให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยอัตโนมัติ โดยสามารถนำ StatementPro มาปรับใช้ร่วมกับงาน RPA ด้านบัญชีได้ เพื่ออุดช่องโหว่ด้านปัญหาของระบบ RPA แบบเดิมๆ โดยข้อดีของการผสานใช้ระบบ StatementPro ร่วมกับ RPA คือ

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อเดือน

StatementPro เทคโนโลยี RPA รูปแบบใหม่ แพลตฟอร์มสำเร็จรูปพร้อมใช้งานบนระบบคลาวด์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้การออกแบบระบบ RPA ด้านบัญชีในราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อเดือน ช่วยดึงข้อมูลการเงินให้กับบริษัท เพื่อเชื่อมเข้าระบบ RPA ได้ง่าย คิดราคาตามการใช้งาน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้เกินครึ่ง

ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอติดตั้งระบบ

การสร้างระบบ RPA อาจใช้เวลานานหลายเดือนในการออกแบบและทดสอบระบบ เพราะมีความซับซ้อนสูง การนำ StatementPro ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันทีมาช่วย ทำให้ไม่ต้องรอทดสอบระบบหลายเดือนอีกต่อไป และช่วยลดภาระงานของทีม IT เฉพาะทางที่ต้องช่วยดูแลระบบ เพราะโซลูชันเป็นรูปแบบ Cloud ทั้งหมด ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งเครื่อง หรือระบบเพิ่มเติม

อัพเดตตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลาย โดยมีทีมงานคอยดูแลระบบให้ตลอดเวลา พร้อมอัพเดตทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบจากทางธนาคาร หมดกังวลเรื่องค่า Change Request และค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบหลังจากสมัครใช้งาน

เทคโนโลยีทางการบัญชี

ใช้เทคโนโลยี StatementPro คู่กับ RPA เพื่อช่วยงานบัญชีอย่างไร

ใช้ StatementPro ในการดึงข้อมูลรายการเดินบัญชี

ในธุรกิจที่มีจำนวนบัญชีธนาคารจำนวนมาก การดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีอาจต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลนานทำให้การทำบัญชีรายวันเป็นเรื่องยาก ติดตามยอดค้างจ่ายล่าช้า การใช้ StatementPro สามารถดึงรายการเดินบัญชีอัตโนมัติจากหลายธนาคารได้รวดเร็วเพียงแค่ 3 นาที และข้อมูลรายการเดินบัญชีแม่นยำ 100% ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับการออกแบบระบบบัญชีเพื่อธุรกิจรูปแบบใหม่ รู้ทุกความเคลื่อนไหวของรายการเดินบัญชีให้การทำบัญชีรายวันเป็นเรื่องง่าย

ใช้ StatementPro ในการจำแนกข้อมูลด้านบัญชี

หลังจากการดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีมาเรียบร้อยแล้ว แต่ละธนาคารอาจมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน โดย StatementPro สามารถจำแนกข้อมูลด้านบัญชีได้ตามต้องการ สามารถเลือกรูปแบบข้อมูลได้ตามที่ใช้งานจริง พร้อมปรับรูปแบบข้อมูลรายการเดินบัญชีของแต่ละธนาคารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีในขั้นต่อไปง่ายและรวดเร็วขึ้นถึง 50%

ใช้ RPA ตรวจสอบบัญชีและกระทบยอด

RPA สามารถช่วยลดเวลาการตรวจสอบและเพิ่มความแม่นยำในการทำงานได้ เช่น สามารถใช้ RPA ในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีว่าตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ โดยดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีที่ StatementPro ได้รวบรวมไว้มาตรวจสอบแบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการทำงานและลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลด้วยได้อีกทางหนึ่ง และช่วยให้การกระทบยอดบัญชีธนาคารทำได้เร็วขึ้น

การใช้ StatementPro ร่วมกับระบบ RPA เป็นเทคโนโลยีทางการบัญชีรูปแบบใหม่ในการเพิ่มขีดความสามารถของระบบบัญชี ที่ผสานสองเทคโนโลยีระหว่างปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์อัตโนมัติมาทำงานร่วมกัน ช่วยให้งานบัญชีเป็นเรื่องง่าย แม่นยำ รวดเร็วยิ่งขึ้น และคุมงบประมาณได้ง่าย จากเดิมที่ระบบออโตเมชันมีราคาสูงถึงหลักแสนจนเข้าถึงได้ยาก วันนี้การผสานสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกันช่วยให้การเข้าถึงระบบโอโตเมชันเป็นเรื่องง่ายในราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อเดือน ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น และยังช่วยให้ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ (System Integrator) ออกแบบระบบบัญชี เพื่อตอบโจทย์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย

ทดลองใช้ StatementPro ฟรี 14 วัน