fbpx

เกร็ดความรู้การประมูลงานภาครัฐ

THAI SME-GP ช่องทางเพิ่มโอกาส SME ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การประมูลภาครัฐเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเตรียมตัวสำหรับการประมูลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาดประมูลภาครัฐ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ SME ควรทำความรู้จักคือ “THAI SME-GP”

THAI SME-GP ช่องทางเพิ่มโอกาส SME ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Read More »

งบประมาณรัฐปี 67

ข้อมูลงบประมาณปี 2567 กระทรวงไหนมีโครงการอะไร รู้หมดในที่เดียว

ในเดือนเมษายนนี้ รัฐบาลกำลังจะประกาศพิจารณางบประมาณรายจ

ข้อมูลงบประมาณปี 2567 กระทรวงไหนมีโครงการอะไร รู้หมดในที่เดียว Read More »

TC&E รีวิวการใช้งาน G-LEAD คว้าประมูลงานไฟฟ้าภาครัฐได้ 600 ล้านบาท

คุณสหพรรณ พุฒศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพ

TC&E รีวิวการใช้งาน G-LEAD คว้าประมูลงานไฟฟ้าภาครัฐได้ 600 ล้านบาท Read More »

กลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้าง

5 แนวทางวางกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างด้วยข้อมูลจาก G-LEAD

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องพิจารณาความสำคัญของการใ

5 แนวทางวางกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างด้วยข้อมูลจาก G-LEAD Read More »

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพรวมการจัดทำราคากลางของงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างภาครัฐเป็นหนึ่งในโครงการที่หน่วยงานภาครั

ภาพรวมการจัดทำราคากลางของงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง Read More »

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

10 โครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดปี 2566

1. บริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหา

10 โครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดปี 2566 Read More »

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เรื่องที่ผู้เข้าประมูลต้องรู้ 

งบประมาณรายจ่าย คือ จำนวนเงินที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี

ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เรื่องที่ผู้เข้าประมูลต้องรู้  Read More »

ผู้ชนะประมูล

G-LEAD ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณขายสินค้ากับผู้ชนะประมูลภาครัฐได้อย่างไร

การประมูลงานภาครัฐถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิ

G-LEAD ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณขายสินค้ากับผู้ชนะประมูลภาครัฐได้อย่างไร Read More »

สรุปมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปอันดับจังหวัดที่มีมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 2023

อัปเดต 10 อันดับจังหวัดที่มีมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปอันดับจังหวัดที่มีมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 2023 Read More »