fbpx

Taw

วิจารณ์ร่าง TOR

การวิจารณ์ร่าง TOR ขั้นตอนที่ต้องรู้ สำหรับผู้ติดตามงานประมูลภาครัฐ

การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP คือกระบวนก

การวิจารณ์ร่าง TOR ขั้นตอนที่ต้องรู้ สำหรับผู้ติดตามงานประมูลภาครัฐ Read More »

G-LEAD ประมูลงานภาครัฐ

รู้ทันการประมูลงานภาครัฐก่อนใคร สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วย G-LEAD

รู้ทันทุกการประมูลงานภาครัฐ สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้หลักล้านด้วย G-LEAD

รู้ทันการประมูลงานภาครัฐก่อนใคร สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วย G-LEAD Read More »